aan het laden

privacy enz

privacybeleid

Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet ben ik verplicht om toestemming te vragen aan mijn
websitebezoekers voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen
vallen. Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van mijn
websitebezoekers. Ik verwerkt met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de
verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van mijn gerechtvaardigd
belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat ik ook op grond van de AVG geen toestemming voor deze
verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.

Om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen is Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld.

Klik hier of hier als je meer wilt weten.

Wordt je heel verdrietig van Google Analytics?
Druk dan nu op de knop voor zielepieten om niet getracked te worden.

cookies

cookie clicker

stombo

0 cookies

contact

vragen of constructieve feedback?
mailen naar [email protected]

saus

wil je deze website stelen ofzo? ga je gang
https://github.com/heinheinhein/heinhe.in
volg me op github

andere linkjes